Commissies

Bouwcommissie

Bouwcommissie

De kerkenraad heeft een commissie benoemd voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw. Contact Heeft u vragen? Neem gerust contact op.
Commissie Jongeren

Commissie Jongeren

De commissie jongeren coördineert de zorg voor kinderen en jongeren in de gemeente. De belangrijkste taken zijn de coördinatie van het jeugdwerk, de begeleiding en toerusting van leidinggevenden en de organisatie en coördinatie van het mentoraat. Di...
Dorkas

Dorkas

Dorkas – Onderlinge Zorg is de naam voor onderlinge zorg zoals die binnen de Gereformeerde Gemeente van Woerden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vorm gegeven wordt. Dorkas – Onderlinge Zorg bestaat uit drie onderdelen. Sociaal netwerk ond...
Evangelisatie

Evangelisatie

Plaatselijke commissie Wilt u meer weten over de Bijbel of heeft u andere vragen? Klik hier voor meer informatie.De evangelisatiecommissie is verantwoordelijk voor kinderevangelisatie, het verspreiden van folders, het verzorgen van Bijbelcursussen...
Israëlcommissie

Israëlcommissie

In onze gemeente is eind 2015 een Israëlcommissie opgericht. We hebben een roeping ten opzichte van het Joodse volk. Daar willen we binnen onze gemeente een invulling aan geven. In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd (Ex. 4:22) en n...
Marktcommissie

Marktcommissie

Iedere drie jaar wordt er een verkoopmarkt georganiseerd door de marktcommissie. Dit is gelijktijdig met de jeugdwerkactie van de JBGG. Via de Bethlehembode wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de activiteiten van deze commissie. De voorzitter...
Ouderenmiddag

Ouderenmiddag

Twee keer per jaar wordt er een ouderenmiddag georganiseerd voor mensen van 55 jaar en ouder. Naast gemeenteleden worden er ook ouderen van buiten de gemeente uitgenodigd. Dat doen we als vorm van evangelisatie. De middagen worden georganiseerd door...
VAC

VAC

VAC staat voor verenigingsadviescommissie. Deze commissie is ingesteld om als verenigingen en kerkenraad te overleggen over de activiteiten van de verschillende verenigingen. Vragen vanuit de eigen vereniging kunnen altijd worden gesteld aan ouderling...
Veiligheid

Veiligheid

De kerkenraad heeft een commissie benoemd voor zaken op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Dit gaat bijvoorbeeld over EHBO, brandveiligheid et cetera.De voorzitter van deze commissie is op dit moment dhr. P.T.M. Bos. EHBO Er zijn een...
Zending

Zending

De plaatselijke zendingscommissie zorgt voor betrokkenheid bij het zendingswerk. De leden van de commissie organiseren hiervoor avonden en schrijven columns in de Bethlehembode. Daarnaast bezorgen zij het zendingsblad Paulus en organiseren ze diverse...

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst