Collecten

Collectebonnen bestellen

Alle collectebonnen worden geleverd op vellen van 20 stuks. U kunt op de volgende manier collectebonnen bestellen:

  • Kies het soort collectebonnen (zie onderstaande tabel);
  • Maak het bedrag over en vermeld in de omschrijving het aantal vellen per soort;
  • De bonnen worden in de hal van de kerk neergelegd in een envelop.
SoortBedrag per bonBedrag per vel
A€ 0,50€ 10,-
B€ 0,75€ 15,-
C€ 2,00€ 40,-
D€ 5,00€ 100,-

Rekeningnummer: NL36 ABNA 0899 0586 71 ten name van: Geref. Gemeente Woerden – Bonnen, te Woerden

Bankrekeningen

DiaconieNL74 INGB 0388 7723 60 
t.n.v. Ger. Gemeente Woerden Diaconie
KerkNL50 INGB 0002 6912 58  
t.n.v. de penningmeester der Ger. Gemeente Woerden.
CollectebonnenNL36 ABNA 0899 0586 71
t.n.v. Geref. Gemeente Woerden-Bonnen, te Woerden
KerkbouwNL49 INGB 0001 2839 03
t.n.v. Bouwcommissie Ger. Gem. te Woerden.

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst