Gedragscode sociale veiligheid

Als ambtsdrager, leidinggevende, mentor, koster e.d. ben je in de gemeente een gezagsdrager. Je hebt te maken met kinderen of jongeren die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Ze nemen hun eigen geschiedenis mee en kunnen kwetsbaar zijn. We vinden het als gemeente belangrijk om afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan, zodat iedereen zich in de gemeente veilig en prettig voelt. Binnen de Gereformeerde Gemeente Woerden hanteren we daarom een gedragscode.

Van elke functionaris verwachten wij dat hij/zij zich in deze gedragscode kan vinden en deze ondertekent. De aanvaarding van deze gedragscode ligt in lijn met de openbare geloofsbelijdenis die is afgelegd, waarbij een functionaris zich niet alleen van harte heeft verbonden aan de Heere en aan Zijn dienst, maar zich ook heeft gesteld onder de kerkelijke tucht van de christelijke gemeente.