Catechisatie

Voor wie?

Aan jongeren vanaf 12 jaar wordt in het winterseizoen catechisatie gegeven. Dit duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens vakanties en de week van bid- en dankdag wordt er geen catechisatie gegeven.

Wat doen we?

Het is een belangrijke opdracht van de gemeente om de kinderen van de gemeente in te wijden in de geloofsleer (Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken – Spreuken 22: 6).
Omdat de kerkenraad de geloofsleer zo goed en zo persoonlijk mogelijk wil overdragen, streven we ernaar om de groepen klein te houden.

Motiveren

Ouders spelen een actieve rol rondom de catechisatie van hun kind(eren). Zij zijn het die hen motiveren om de catechisatie trouw te bezoeken. Ook het maken van opdrachten en het leren daarvan vraagt aandacht van de ouders.

Wanneer?

Dit seizoen wordt er op zondag- en maandagavond catechisatie gegeven.

Zondagavond

Alleen voor catechisanten die om een geldige reden niet op maandag catechisatie kunnen volgen, wordt er op zondagavond na de middag- of avonddienst catechisatie gehouden. De invulling bestaat uit een Bijbelstudie aan de hand van de Psalmen.

Maandagavond

  • 19.00 uur: Groepen 1 t/m 3
  • 20.00 uur: Groepen 4 t/m 6
  • 21.00 uur: Groep 7
  • 21.00 uur: Groep 8
  • 21.00 uur: Groep 9
  • 20.00 uur tot 21.30 uur: Belijdeniscatechisatie

Alle werkboeken blijven eigendom van de kerk en worden aan het einde van het catechisatieseizoen weer ingenomen.

Deze week

Juni 2024

zondag 23 juni

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Reguliere dienst
19:00 – 20:30
ds. W. Visscher - Reguliere dienst