Kerkdiensten

U of jij bent van harte welkom tijdens onze kerkdiensten! Wil(t) u of jij opgehaald worden? Neem gerust even contact op.

Kerktijden

De zondagse kerkdiensten beginnen meestal om 10.00 uur en om 18.30 uur. In de agenda vindt u de precieze tijd per kerkdienst. Het is ook mogelijk om de diensten mee te luisteren of mee te kijken.

Verloop van een kerkdienst

Zingen

We zingen in de diensten Psalmen, dat zijn liederen uit de Bijbel. De zang wordt begeleid door orgelspel.

Gebed

Tijdens iedere dienst wordt er een aantal keer gebeden. Er is een moment voor stil gebed aan het begin van de dienst en de predikant gaat de gemeente voor in gebed. Bij het bidden gaat het om spreken met en luisteren naar God.

Prediking

Tijdens de dienst spreekt de predikant. Naar aanleiding van een gedeelte uit de Bijbel geeft hij een uitleg en persoonlijke toepassing door.

Collecte

In de dienst is er een collectemoment. Hierbij worden financiële bijdragen aan het gemeentewerk en aan diverse doelen zoals zending en diaconaat verzameld.

Bediening Doop en viering Avondmaal

Met regelmaat worden in de gemeente de pasgeboren kinderen gedoopt (besprengt met water) in de Naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit is een teken en zegel van de betrouwbaarheid van Gods beloften.
Ook wordt regelmatig het Avondmaal gevierd. Hierbij wordt met brood en wijn het lijden en sterven van onze Heere Jezus herdacht en beleden.

Zegen

Aan het eind van de dienst legt de predikant de zegen op de gemeente. Uit naam van God geeft hij de aanwezigen Zijn zegen mee.

Kinderoppas

Tijdens de zondagochtenddiensten is kinderoppas aanwezig.

Deze week

Mei 2024

maandag 20 mei

09:00 – 10:30
Leesdienst

zondag 26 mei

10:00 – 11:30
Leesdienst
18:00 – 19:30
ds. H.A. van Zetten - Reguliere dienst