Israëlcommissie

In onze gemeente is eind 2015 een Israëlcommissie opgericht. We hebben een roeping ten opzichte van het Joodse volk. Daar willen we binnen onze gemeente een invulling aan geven. In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd (Ex. 4:22) en nog steeds zijn zij ‘beminden, om der vaderen wil’ (Rom. 11:28).

Doelstelling

We hebben als commissie drie doelen:

  • Bekendheid geven aan het werk onder het Joodse volk;
  • Aanzetten tot bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Bijbel en op onze
    kerkelijke opdracht ten aanzien van hen;
  • Geld inzamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël.

De voorzitter van deze commissie is op dit moment dhr. J. Kroon.

Deze week

Mei 2024

maandag 20 mei

09:00 – 10:30
Leesdienst

zondag 26 mei

10:00 – 11:30
Leesdienst
18:00 – 19:30
ds. H.A. van Zetten - Reguliere dienst