Wat wij belijden

Wij belijden dat de Bijbel het Woord van God is. Op deze pagina leggen we uit wat we op basis van de Bijbel geloven. Het kan dat u of jij vragen hebt over het geloof. Neem dan gerust contact op of bezoek een kerkdienst.

Schepping en zonde

Wij geloven we dat de Heere God alles geschapen heeft. In Gods schepping was de mens het hoogtepunt. Die mens is volmaakt geschapen en beantwoordde volkomen aan Gods bedoeling. Dat veranderde. De Bijbel beschrijft ons hoe de eerste mens, Adam, tegen zijn Schepper in opstand is gekomen en in zonde is gevallen. Adam heeft daardoor al zijn nakomelingen meegesleurd in de zonde. Dat er in deze wereld zoveel moeite en verdriet is, ligt niet aan onze Schepper, maar is het gevolg van onze zonde. Onze zonde is dat we God niet geven wat Hem toekomt. Ook leven we niet meer naar Zijn wil en geven we Hem niet de eer zoals Hij het waard is.

Jezus Christus

Wij geloven we dat de Heere God Zijn eigen Zoon gegeven heeft om zondaren zalig te maken: Jezus Christus. Hij is mens geworden. In de menselijke natuur heeft Hij geleden en is Hij gestorven om de straf van al Zijn kinderen te dragen en voor altijd weg te dragen. Hij is opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel. Vanaf daar regeert Hij alle dingen en verzamelt Hij Zijn Kerk uit alle volken door Zijn Woord (de Bijbel) en Geest.

Het werk van de Heilige Geest

Wij geloven we dat het nodig is dat de Heere door Zijn Woord en Geest in ons hart gaat werken. Daardoor leren we onze zonden kennen. We gaan inzien dat we schuldig zijn tegenover God. Maar daardoor krijgen we ook behoefte aan Christus: de Verlosser. De Heilige Geest werkt het geloof in het hart, waardoor Christus alles waard wordt en we met Hem verenigd worden. In en door Christus is God dan voor ons geen toornende Rechter meer, maar een vriendelijk Vader.

Laatste oordeel

Wij geloven we dat Christus eenmaal zal terugkomen om alle mensen te oordelen. Zij die God niet kennen door Jezus Christus zullen dan voor eeuwig verloren gaan. Zij die God wel hebben leren kennen in Jezus Christus zullen dan de eeuwige heerlijkheid ontvangen op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel. Daar zal geen zonde zijn. Daar is God Alles! Daarom roept de prediking de gemeente op tot het geloof in Christus. De Heilige Geest wil die prediking gebruiken om dat geloof in de harten te werken. U bent welkom om deze boodschap te horen.