Dorkas

Dorkas – Onderlinge Zorg is de naam voor onderlinge zorg zoals die binnen de Gereformeerde Gemeente van Woerden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vorm gegeven wordt. Dorkas – Onderlinge Zorg bestaat uit drie onderdelen.

  • Sociaal netwerk ondersteuning (Sono)
  • Kerkelijke hulpdienst
  • Helpende Handen, zorg voor mensen met een beperking

Alle zorg heeft als doel het verlenen van ondersteuning aan gemeenteleden die daaraan behoefte hebben. De behoeften van deze doelgroep zijn divers. Zo ook de geboden hulp en de duur en intensiteit daarvan. Contactpersoon naar de kerkenraad is dhr. H.Z.A. Quaak. Bij alle geboden hulp is het pastoraat leidend.

Sociaal netwerk ondersteuning (Sono)

Netwerken worden opgezet voor mensen die ervaren dat ze (te) weinig mensen om zich heen hebben. Dit kan diverse redenen hebben. De aanvraag hiervoor kan van gemeenteleden zelf komen, via kerkenraadsleden of op initiatief van de coördinatoren.

(U moet eerst even inloggen om een bericht te kunnen sturen)

Kerkelijke hulpdienst

Hulp vanuit de kerkelijke hulpdienst kan worden aangevraagd. Het gaat hierbij om kortdurende hulp geboden door vrijwilligers uit de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: ondersteuning bij ziekenhuisopname of andere moeilijke omstandigheden. Vervoer, verzorging van maaltijden, huishoudelijke activiteiten zoals strijken, oppas kinderen.
Coördinatoren zijn mevr. C.J.J. van Tuijl-Bok en mevr. A. van der Wind.

Deze week

Mei 2024

maandag 20 mei

09:00 – 10:30
Leesdienst

zondag 26 mei

10:00 – 11:30
Leesdienst
18:00 – 19:30
ds. H.A. van Zetten - Reguliere dienst