Zendingsdag

Op D.V. 15 juni 2024 is het weer zover: de jaarlijkse zendingsdag in de Evenementenhal te Gorinchem. De zendingsdag is een bijeenkomst voor jong en oud, waar de grote opdracht van Christus aan Zijn kerk om het Evangelie te brengen aan alle volken centraal staat.

Het thema van de komende zendingsdag is ‘Christus’ Naam belijden’. Filippus moest naar een woeste weg om één man het Evangelie te verkondigen. Maar wat een zegen vloeit daaruit voort: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Veel mensen hebben tijdens de omwandeling van Christus een mening over Hem. Maar Petrus belijdt: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.’ Ook op de zendingsvelden komen zondaren, soms door een weg van veel strijd en afkeuring van hun familie, tot de belijdenis dat Jezus hun Heere is. Wat brengt dat een verwondering met zich mee. 

Wilt u er meer over horen? Tijdens het morgenprogramma van de zendingsdag wordt het thema verder uitgewerkt.

Alle informatie over het programma, de verkoopmarkt en crèches kunt u hier vinden.

Deze week

Juni 2024

zondag 23 juni

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Reguliere dienst
19:00 – 20:30
ds. W. Visscher - Reguliere dienst