Bethlehemkerk

Op deze pagina leest u informatie over de Bethlehemkerk met betrekking tot de huidige situatie en een korte terugblik. Bent u benieuwd naar de volledige geschiedenis? Vijftien jaar geleden is hier een boek over verschenen: Bethlehem in het Oudelandt. Dit boek is via de scriba te bestellen voor €7,50.

Negentig jaar

De Gereformeerde Gemeente van Woerden bestaat ongeveer 90 jaar. Voor die tijd kwamen diverse gezinnen samen als afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven. Vanaf 1932 werd de gemeente van Woerden zelfstandig. Na een eerste kerkgebouw aan het Plantsoen is vanaf 1970 het huidige kerkgebouw in gebruik: de Bethlehemkerk. Bethlehem is de plaats waar de Heere Jezus is geboren. Het betekent broodhuis. De Heere Jezus heeft Zichzelf het Brood van het leven genoemd.

Bij het ontstaan sloten 77 personen (volwassenen en kinderen) zich bij de gemeente aan. Na een gestage groei in de eerste jaren zette de groei daarna snel door. Op dit moment heeft de gemeente ongeveer 950 leden.

De gemeente heeft vijf predikanten gehad. De eerste predikant was ds. J.M. Kleppe. De gemeente was toen bijna veertig jaar vacant. Daarna dienden de predikanten ds. B. van der Heiden, ds. J. Driessen, ds. W. Harinck en ds. W.A. Zondag de gemeente. Vanaf 2019 is de gemeente opnieuw vacant.

In 1960 ontstond binnen de gemeente de eerste vereniging. Ondertussen zijn er meer dan tien verenigingen voor alle doelgroepen. Naast verenigingen is er zondagsschool en een bibliotheek. Ook wordt er werk gedaan voor gehandicapten, is er een kerkelijke hulpdienst en netwerkondersteuning.

Roeping buiten de gemeente

De roeping van de gemeente gaat verder dan het werk in de eigen gemeente. Ook zending en evangelisatie krijgen vanuit onze gemeente aandacht. Door de jaren heen zijn er verschillende zendingswerkers uitgezonden. Daarnaast wordt vanuit Woerden samen met andere gemeenten meegedaan aan het evangelisatiewerk in Leidsche Rijn.