Zondag 9 juli 2023, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Genesis 50: 15

Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader dood was, zo zeiden zij: Misschien zal ons Jozef haten; en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben.

Thema: Verzoening

 1. Het belang(rijke) van verzoening
 2. De weg van verzoening

Liturgie

 • Psalm 107: 1, 4
 • 10 Geboden: 9
 • Lezen: Genesis 50: 15 – 26
 • Psalm 86: 2, 3
 • Psalm 130: 2, 3
 • Psalm 51: 2, 5 (aan de uitgang extra collecte voor evangelisatie Leidsche Rijn)

Citaat

Welke is de vijfde bede?
Antwoord Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus’ wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onzen naaste van harte te vergeven.
HC vraag en antwoord 126

Leestips

 • Genesis 45
 • Psalm 32
 • Jesaja 55

Vragen voor de kinderen

 1. De houding van de broers van Jozef is in Genesis 45 anders dan in Genesis 50? Wat is het verschil?
 2. Waarom is onbekeerd zijn zonde? Wat kun je hieraan doen?
 3. ‘Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein’. Dit bid jij ook als je naar bed gaat. Wat zegt de dominee hierover in de preek?
 4. Waarom is alleen ‘Sorry mama!’ zeggen niet genoeg, als je iets verkeerd hebt gedaan? Hoe moet je dan om vergeving vragen?
 5. In welke Bijbelse geschiedenis komen verzoening vragen en vergeving krijgen ook duidelijk naar voren?
 6. Welke psalm die we hebben gezongen past het mooist bij de preek?
 7. Kun je een tekening maken van de broers die bij Jozef komen?

Gespreksvragen

 1. Het thema van de preek is verzoening. Mediteer over ‘verzoening door voldoening’. Dan gaat het over de meerdere Jozef. Betrek bij uw overdenking Jesaja 55.
 2. ‘De zonde van het niet verzoenen kan een ontsteking worden, waardoor allerlei zondigheid wordt verspreid’. Waaraan denkt u bij deze uitspraak?
 3. Lees Genesis 50: 15 – 26 en Psalm 32. Wat zijn overeenkomsten en welke verschillen zie je?
 4. Waarover was Jozef het meest verdrietig, toen zijn broers hem om vergeving kwamen vragen?
 5. Welk advies geeft de dominee over de weg van de verzoening? Wat kun je daarmee in de praktijk van je leven? Geeft Psalm 32 je aanwijzingen over het vragen om verzoening?
 6. Je moet je niet alleen schamen voor de zonden. Je moet ze ook concreet benoemen als je ze belijdt. Waarom benadrukt de dominee ‘namen (noemen) én schamen’?

Preekbespreking

Zondagochtend 16 juli is er na de ochtenddienst een preekbespreking. Iedereen is welkom.
De preekbespreking zal gaan over de ochtenddienst van 9 juli (Jozef en zijn broers) en de ochtenddienst van 16 juli (Manna in de woestijn). Als het kan, graag gespreksvragen van beide diensten meenemen. Ook voor kleurplaten en wat lekkers is gezorgd. Van harte welkom!
(Er zijn enkele geprinte gespreksvragen van beide diensten beschikbaar)

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst