Zondag 16 juli 2023, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Exodus 16: 15

Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: Het is Man; want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

Thema: Manna in de woestijn

 1. Verzadiging
 2. Beproeving
 3. Herinnering

Liturgie

 • Psalm 81: 1, 12
 • Psalm 25: 2
 • Lezen: Exodus 16: 1 – 21
 • Psalm 78: 12, 13
 • Psalm 105: 22, 24
 • Psalm 75: 1

Citaat

De Heere Jezus laat ons weten dat Hijzelf het aangewezen voedsel is voor de ziel van de mens. Van nature is de ziel van een mens bezig de hongerdood te sterven vanwege de zonde. In Christus en Zijn verzoenend bloed is alleen de vervulling van onze behoeften te vinden. In Hem is leven. Hij is het ‘Brood des Levens’.
Met wat een goddelijke en volmaakte wijsheid is die benaming gekozen! Brood is noodzakelijk voedsel. Wij kunnen het redelijk goed stellen zonder allerlei dingen die onze tafel vullen, maar niet zonder brood. Zo is het ook met Christus. Zonder Christus zullen we in onze zonden sterven.
Brood is voedsel voor de koning, maar evengoed voor de bedelaar. Zo is het ook met Christus. Brood is het voedsel dat we dagelijks nodig hebben. Zo is het ook met Christus. Er gaat geen dag in ons leven voorbij of wij hebben Zijn bloed nodig, Zijn gerechtigheid, Zijn voorbede en Zijn genade.
Kennen wij iets van die geestelijke honger? Er staat geschreven: ‘Die tot Mij komt zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’
J.C. Ryle ‘Een jaar lezen in Johannes’

Leestips

 • Johannes 6: 19 – 37 – Brood dat uit de hemel is neergedaald
 • Jozua 5: 12 – De laatste keer dat de Israëlieten het manna aten
 • Openbaring 2: 17 – Verborgen manna
 • HC vraag en antwoord 125 – Het dagelijks brood

Gespreksvragen voor kinderen en jongeren

 1. Na het verblijf in Elim, een oase waar .. waterfonteinen en .. palmbomen waren, trekt het volk van Israël de woestijn Sin binnen. Het is inmiddels meer dan een maand geleden dat het volk uit Egypte is getrokken. Het voedsel dat ze daar vandaan meegenomen hebben, begint op te raken. Het volk begint te mopperen op Aäron en Mozes.
  Weet jij welke getallen op de puntjes in de eerste zin moeten staan? (Exodus 15: 27).
 2. Wat is de klacht van de Israëlieten richting Mozes?
 3. Hoe geeft de Heere het volk te eten?
 4. Welke voorschriften geeft Mozes namens de Heere over het verzamelen van het manna?
 5. Luisteren de Israëlieten daarnaar?
 6. Gehoorzaam jij in alles wat de Heere in Zijn Woord tegen jou zegt?
 7. Stel je voor dat er een folder op je deurmat valt waarop staat: ‘Sla nu je slag! Vanaf morgen elke dag gratis boodschappen halen!’ Die reclameboodschap onthoud je waarschijnlijk wel en de volgende morgen laad je allerlei artikelen in je boodschappenwagen. Je weet maar nooit hoelang deze actie duurt! Wat zou jij doen als je in de winkel bent? En op welke manier lijkt dit op wat het volk Israël deed in de woestijn?
 8. Hoeveel ‘Ik ben’-woorden van de Heere Jezus weet je? Kijk bijvoorbeeld in Johannes 6 vers 33 en 35.
 9. Handletter de woorden Ik ben het Brood des Levens of maak een tekening bij deze geschiedenis. Zo kun je de komende dagen terugdenken aan deze tekst.

Gespreksvragen

 1. Lees Exodus 15: 22 – 27. Wat heeft het volk Israël veel meegemaakt. Welke lessen liggen hier voor ons?
 2. Voorspoed en tegenspoed liggen soms dicht bij elkaar. Hoe ging het volk Israël hiermee om? Hoe kunnen wij dat doen?
 3. Opstand tegen de Heere en de wonderlijke zorg van de Heere liggen dicht bij elkaar. Wat leren we daarvan over de Heere?
 4. Om over na te denken en te bespreken:
  • Het volk moet leren op God te vertrouwen. Uit welk vers uit Exodus 16 blijkt dat? En wij?
  • Wat is de Heere genadig. Hij geeft eten! Precies genoeg voor elke dag.
  • Mozes legt de betekenis van de sabbat uit. Nog voor de wetgeving op de Sinaï (Exodus 19/20). Het volk hoeft op de sabbat geen manna te rapen en ook niet verder te trekken omdat het rustdag is. God schenkt Zijn volk een dag om uit te rusten van de vermoeiende tocht door de woestijn. De rustdag is een geschenk van God. Zie jij dat ook zo?
 5. Lees Openbaring 2: 17? Wat wordt bedoeld in deze tekst? En wat kunnen we uit deze tekst leren?
 6. Het manna was in het derde punt van de preek ook tot herinnering. Op welke manier?
 7. Heeft u in uw leven ook van die herinneringstekenen?
 8. Lees Johannes 6: 31-38. Wat valt u op aan de woorden van de Heere Jezus?
 9. Welke lessen kunt u/ kun jij persoonlijk leren uit Johannes 6: 31 – 38?
 10. Wat heeft het zelfgetuigenis van Christus: ‘Ik ben het Brood des Levens’ u persoonlijk te zeggen?

Preekbespreking

Zondagochtend 16 juli is er na de ochtenddienst een preekbespreking. Iedereen is welkom.
De preekbespreking zal gaan over de ochtenddienst van 9 juli (Jozef en zijn broers) en de ochtenddienst van 16 juli (Manna in de woestijn). Als het kan, graag gespreksvragen van beide diensten meenemen. Ook voor kleurplaten en wat lekkers is gezorgd. Van harte welkom!
(Er zijn enkele geprinte gespreksvragen van beide diensten beschikbaar)

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst