Zondag 26 juni 2022, middagdienst – ds. J. IJsselstein

HC Zondag 8

Vraag 24 Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antwoord In drie delen.
Het eerste is van God den Vader en onze schepping.
Het andere van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Vraag 25 Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is  waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?
Antwoord Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft  dat deze drie onderscheidene Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

Liturgie

  • Psalm 68: 13
  • Geloofsbelijdenis
  • Psalm 68: 17
  • 1 Johannes 5: 1 – 13
  • Psalm 148: 1, 5
  • Psalm 95: 2, 3
  • Psalm 136: 1, 2, 3 (extra collecte voor het Bouwfonds)

Deze week

Juni 2022

zondag 26 juni

10:00 – 11:30
ds. J. IJsselstein - Reguliere dienst
15:00 – 16:30
ds. J. IJsselstein - Reguliere dienst