Zondag 26 februari 2023, middagdienst – ds. A.A. Brugge

HC Zondag 25

Vraag 65  Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?
Antwoord Van den Heiligen Geest, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des Heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de sacramenten.

Vraag 66 Wat zijn sacramenten?
Antwoord De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt.

Vraag 67 Zijn dan beide, het Woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid, wijzen?
Antwoord Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is.

Vraag 68 Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?
Antwoord Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal.

Liturgie

  • Psalm 25: 4, 5
  • Psalm 2: 7
  • Lezen: 2 Korinthe 3: 1 – 11
  • Psalm 119: 65, 87
  • Psalm 31: 5, 6
  • Psalm 116: 1 (aan de uitgang extra collecte voor de Jeugdbond)

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst