Zondag 22 januari 2023, avonddienst – ds. J.B. Huisman

HC Zondag 22

Vraag 57 Wat troost geeft u de opstanding des vleses?
Antwoord Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Vraag 58 Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Antwoord Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Liturgie

  • Psalm 73: 12
  • Psalm 95: 4
  • Lezen: Openbaring 22: 1 – 21
  • Psalm 84: 4, 6
  • Psalm 65: 3
  • Psalm 68: 2 (diaconale collecte voor het Deputaatschap Bijzondere Noden voor de vervolgde kerk)

Recente Berichten

Deze week

Februari 2023

woensdag 1 februari

19:30 – 21:00
ds. M. Joosse - Reguliere dienst

zondag 5 februari

10:00 – 11:30
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst
18:30 – 20:00
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst