Zondag 13 november 2022, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Psalm 113, de hele psalm

HALLELUJAH. Looft, gij knechten des HEEREN, looft den Naam des HEEREN. De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Van den opgang der zon af tot haar nedergang zij de Naam des HEEREN geloofd. De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid. Wie is gelijk de HEERE onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde; Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt; Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks. Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah.

Thema: De heerlijkheid van God

 1. De feiten van de heerlijkheid van God,
 2. Het antwoord van onze ziel op deze heerlijkheid van God.

Liturgie

 • Psalm 146: 3, 4
 • 10 Geboden: 9
 • Lezen: Job 26
 • Lezen: Psalm 113
 • Psalm 104: 1, 17, 18
 • Psalm 89: 3, 4
 • Psalm 8: 1, 4, 9 (diaconale collecte voor Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg)

Citaat

“We hoeven er niet aan te herinneren hoe de Kerk van het Nieuwe Testament, meer nog dan die van het Oude Testament, met aanbidding vragen mag: “Wie is gelijk de Heere, onze God?” Of is Zijn openbaring in Christus niet het hoogste bewijs dat Hij, Die zeer hoog woont, zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde? En dat Hij in Zijn Zoon de geringen en nooddruftigen uit het stof opricht, om voor hen een hogere ereplaats te bereiden, dan die naast prinsen en wereldgroten?”
J.H. Donner, De Psalmen

Leestip

 • Psalm 8

Vragen voor de kinderen

Je kunt ook een kleurplaat kleuren van de sterrenhemel, waar het in de preek over gaat.

 1. Wie heeft de sterren gemaakt?
 2. Je hebt misschien wel eens in het donker buiten gestaan en in de lucht sterren gezien. Kon je ze tellen?
 3. Waar woont de Heere? Hoe ver weg is dat?  
 4. De Heere woont dus heel hoog. Maar is de Heere ook dichtbij? Vraag maar eens aan je vader of moeder wat er in Psalm 113 over staat.

Gespreksvragen

 1. Kan het wel dat we de hele dag Gods Naam loven, van de opgang tot de ondergang van de zon? Er zijn toch veel zware en moeilijke dingen in het leven?
 2. Benoem enkele punten uit de psalm die laten zien hoe heerlijk God is (bijv. dat Hij boven de hemelen is) en sta er eens bij stil.
 3. Hij woont hoog, maar ziet ook laag neer.
  • Wat ziet Hij op de aarde zoal?
  • Is het dan te begrijpen dat Hij de geringe opricht?
  • Hoe kan Hij dit doen en Wie gaf Hij hiervoor?
  • Heeft Hij jou en u al opgericht uit het stof en verhoogd uit de drek? Bespreek en overweeg dit biddend en dankend.
kleurplaat_20221110.mo

Deze week

December 2022

woensdag 7 december

19:30 – 21:00
ds. E. Bakker - Reguliere dienst

zondag 11 december

10:00 – 11:30
Leesdienst
15:30 – 17:00
ds. M.H. Schot - Reguliere dienst