Zondag 12 maart 2023, morgendienst – ds. C.J. Meeuse

Tekst: Mattheüs 26: 30

En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

Thema: De afsluiting van Christus’ laatste Pascha

  1. Een lerende Borg 
  2. Een zingende Borg 
  3. Een lijdende Borg

Liturgie

  • Psalm 115: 9
  • Psalm 22: 16
  • Lezen: Mattheüs 26: 1 – 35
  • Psalm 118: 6, 7, 8
  • Psalm 116: 2, 3
  • Psalm 117 (collecte voor de kerk is bestemd voor de emerituskas)