Zondag 1 januari 2023, avonddienst – ds. W. Harinck

Tekst: Mattheüs 2: 15

En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Thema: Mijn Zoon uit Egypte geroepen

  1. Een geschiedenis van beproeving
  2. Een geschiedenis van vervulling

Liturgie

  • Psalm 107: 1
  • Psalm 9: 1
  • Lezen: Mattheüs 2: 13 – 23
  • Lezen: Hosea 11: 1 – 11
  • Psalm 81: 5, 7, 11
  • Psalm 136: 11, 12
  • Psalm 2: 4

Recente Berichten

Deze week

Februari 2023

woensdag 1 februari

19:30 – 21:00
ds. M. Joosse - Reguliere dienst

zondag 5 februari

10:00 – 11:30
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst
18:30 – 20:00
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst