Zondag 1 januari 2023, avonddienst – ds. W. Harinck

Tekst: Mattheüs 2: 15

En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Thema: Mijn Zoon uit Egypte geroepen

  1. Een geschiedenis van beproeving
  2. Een geschiedenis van vervulling

Liturgie

  • Psalm 107: 1
  • Psalm 9: 1
  • Lezen: Mattheüs 2: 13 – 23
  • Lezen: Hosea 11: 1 – 11
  • Psalm 81: 5, 7, 11
  • Psalm 136: 11, 12
  • Psalm 2: 4

Deze week

Februari 2024

woensdag 28 februari

19:30 – 21:00
ds. S. Maljaars - Reguliere dienst

Maart 2024

zondag 3 maart

10:00 – 11:30
Leesdienst
17:00 – 18:30
ds. R. Kattenberg - Reguliere dienst