Woensdag 8 maart 2023, middagdienst – ds. C.G. Vreugdenhil – Biddag

Tekst: 2 Koningen 6: 16 – 17

En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elísa bad en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elísa.

Thema: Een gebed om te mogen zien

 1. God geeft informatie aan Elisa 
 2. God opent de ogen van de knecht
 3. God verblindt de ogen van de vijanden

Liturgie

 • Psalm 67: 1, 3
 • Lezen: 2 Koningen 6: 8 – 23
 • Psalm 65: 1, 8
 • Psalm 91: 1, 5
 • Psalm 34: 1, 4
 • Psalm 68: 10 (de drie collecten zijn bestemd voor de kerk)

Vragen bij de preek

 1. Waarom dacht koning Benhadad van Syrië dat er een verrader in zijn leger zat?
 2. Hoe wist Joram, de koning van Israël de plaats waar de Syriërs het land wilden binnenvallen?
 3. Waarom wil het leger van Syrië de profeet Elisa vangen en doden?
 4. Wat zag de knecht van Elisa toen hij in Dothan vroeg opstond?
 5. Waarom was Elisa niet bang?
 6. Wat bad Elisa voor zijn knecht?
 7. Wat zag die knecht toen God zijn ogen opende?
 8. Waar staat dat er een engelenleger is om Elisa en zijn knecht te beschermen?
 9. Hebben wij ook de opening van onze ogen nodig om dingen te zien die we normaal niet zien?
 10. Heeft deze geschiedenis nog te maken met het werk van de Heere Jezus?
 11. Hoe kan Elisa de legerafdeling in Samaria – de hoofdstad van Israël – brengen?
 12. Hoe worden de vijanden in Samaria ontvangen?
 13. Wat is het gevolg van die goede ontvangst?
 14. Wat is de les uit deze geschiedenis voor ons?
 15. Om welke dingen vraag jij met biddag in je gebed? Schrijf het eens op!

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst