Diaconaal gemeenteproject

Sinds september 2022 zijn we als (diaconie van de) gemeente betrokken bij een project van het deputaatschap Bijzondere Noden. Het gaat om het ondersteunen van een huisgemeente in Jordanië. Christenen vormen in Jordanië een kleine minderheid, maar laten toch hun licht schijnen en helpen armen, vluchtelingen en vervolgde christenen in hun omgeving. Ook het Woord van God wordt verkondigd, onder andere via sociale media. Daardoor kunnen veel (islamitische) mensen met het Evangelie worden bereikt.
Door middel van het ondersteunen van dit project en regelmatige berichten hierover in de kerkbode willen we het diaconale werk dichter bij de gemeenteleden brengen. Op de website van Bijzondere Noden treft u meer informatie aan over dit project, waarbij ook de mogelijkheid is aangegeven om een financiële bijdrage te leveren.