Beroep ds. J. IJsselstein

Op 6 mei ontvingen we het verblijdende bericht dat ds. IJsselstein het door ons uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Hier past slechts stille verwondering, ootmoedige dank.

De Heere heeft met volle overtuiging en vrede in zijn hart de weg naar Woerden gewezen. Onze God is een God van wonderen en een verhoorder van het gebed. Wat zullen we die trouwe Heere, die ons weer een onderherder schenkt, toch vergelden? Laat de lof en de dank voor Hem zijn!

Nadere berichten over de bevestiging en intrede zullen volgen.

De kerkenraad

Deze week

Mei 2024

maandag 20 mei

09:00 – 10:30
Leesdienst

zondag 26 mei

10:00 – 11:30
Leesdienst
18:00 – 19:30
ds. H.A. van Zetten - Reguliere dienst