Start catechisatieseizoen 2023-2024

Over enkele weken gaat het catechisatieseizoen weer van start. De eerste catechisatieavond van het nieuwe seizoen is D.V. maandag 25 september. De zondagavondgroep start 1 oktober.

Hieronder volgt de nodige informatie voor catechisanten en ouders. We zouden je willen vragen het volgende mee te nemen naar de avonden:

  1. Pen
  2. Een bijdrage voor de collecte voor de jongeren in de gemeente in Jordanië (gemeenteproject)
  3. Eventueel oude boekjes van de catechisatiemethode

Tijdens de eerste les worden de boeken bij de catechisatiemethode uitgereikt. We maken gebruik van de methode waarmee we reeds een aantal seizoenen werken. Tevens zijn er schriften beschikbaar.

De groepen 1 t/m 3 ontvangen de methode bij de Heidelbergse Catechismus.
De groepen 4 t/m 6 ontvangen de methode bij de kernbegrippen van de geloofsleer vanuit boekje van ds. Hellenbroek.
Groep 7 behandeld thema’s uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Groep 8 behandeld thema’s uit de Dordtse Leerregels.
Groep 9 doet Bijbelstudie.
Zondagavondgroep behandeld Bijbelboek Jona.

Voorin de werkboeken is het rooster voor het seizoen geplakt waarin de te behandelen stof staat en het huiswerk. De werkboeken blijven eigendom van de kerk en worden na afloop van het seizoen ingenomen voor hergebruik. Nog niet alle boeken van het vorige seizoen zijn ingeleverd. Dat kan nog op de eerste catechisatieavond.
De jongeren boven de 18 jaar hebben een persoonlijke brief gekregen waarin men de keuze wordt voorgelegd voor deelname aan groep 8,9, het volgen van belijdeniscatechisatie of eventueel de catechisatie op zondagavond.

We zien uit naar een goed en gezegend seizoen. We vragen ouders en andere gemeenteleden om het werk onder onze jongeren tijdens de catechisatie te gedenken in het gebed. Het gebed tot de HEERE, de getrouwe Verbondsgod, Die in Zijn Woord nodigt: Wendt u (je) naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer (Jes. 45:22)

Tijden maandagavond

  • 19.00-19.45 uur: groep 1,2,3
  • 20.00-20.45 uur: groep 4a,4b,5a,5b,6
  • 21.00-21.45 uur: groep 7,8,9
  • Belijdeniscatechisatie: 20.00-21.30 uur

Zondagavondcatechisatie: vanaf 1 oktober (zie de agenda op de website voor vervolgdata)

Groepsindeling:

(Je moet eerst even inloggen om de groepsindeling te bekijken)

Deze week

Februari 2024

woensdag 28 februari

19:30 – 21:00
ds. S. Maljaars - Reguliere dienst

Maart 2024

zondag 3 maart

10:00 – 11:30
Leesdienst
17:00 – 18:30
ds. R. Kattenberg - Reguliere dienst