Open Dag De Hoeksteen – Leidsche Rijn

Altijd al een keer willen kijken in De Hoeksteen, het centrum van waaruit we als classisgemeenten in de wijk Leidsche Rijn, Utrecht-West, evangelisatiewerk doen? Misschien ook vragen, hoe dit werk aangepakt wordt? Vindt u het zelf ook moeilijk om mensen in uw buurt te benaderen met de boodschap van Gods Woord?

Dan is D.V. 28 oktober de kans voor u/jou om te gaan kijken/luisteren/vragen stellen op onze Open Dag van 11:00 – 14:00 uur.

We ontvangen u met een kopje koffie, er wordt een presentatie gegeven door onze evangelist/veldwerker Jaco Hakkenberg, en er staan leiders van onze kinderclub en andere vrijwilligers klaar om uw vragen te beantwoorden.

Ja, uw kinderen mogen mee! En als er zoveel belangstellenden komen dat niet iedereen tegelijk in ons gebouw past, kunt u een paar honderd meter verderop terecht in de Nieuwe Westerkerk van de Ger. Gem. Utrecht om er een kijkje te nemen. Er staan daar ook vrijwilligers van de evangelisatiecommissie klaar om uw vragen te beantwoorden en te vertellen op welke manier zij contact proberen te leggen met mensen uit de wijk om de kerk heen.

Dus, kom en zie! Van harte welkom op zaterdag 28 oktober in De Hoeksteen, Monarchvlinderlaan 200, 3544 DC Utrecht. Tel. 030 – 6704726!

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst