Zondag 8 januari 2023, morgendienst – ds. W.A. Zondag – Heilige Doop

Tekst: Lukas 2: 21

En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

Thema: De besnijdenis van het Kind Jezus

 1. De tijd van de besnijdenis
 2. De zin van de besnijdenis
 3. De naamgeving bij de besnijdenis

Liturgie

 • Psalm 89: 19, 7
 • Psalm 19: 5
 • Lezen: Lukas 2: 21 – 35
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 89: 12, 13
 • Lofzang van Maria: 3, 5

Citaat

“Overigens hebben de oude sacramenten hetzelfde doel beoogd waarop de onze nu gericht zijn, namelijk om ons heen te wijzen naar Christus en bijna aan de hand tot Hem te leiden, of liever om Hem als beelden te vertegenwoordigen en voor ogen te stellen om Hem nader te leren kennen.”
J.C. Calvijn, Institutie, boek 4.

Leestips

 • Genesis 17 (instelling besnijdenis)
 • Exodus 4: 18 – 31 (nalaten besnijdenis door Mozes; ‘bloedbruidegom’)
 • Mattheüs 1 (naamgeving Jezus)

Gespreksvragen

 1. Wanneer is het sacrament van de besnijdenis in gesteld? En waarom is het ingesteld?
 2. De besnijdenis was een teken en zegel van het genadeverbond. Wat houdt het genadeverbond in? Wat is het verschil tussen het werkverbond en het genadeverbond?
 3. De Heere Jezus moet ook worden besneden. Op welke dag gebeurde dat en wie heeft de Heere Jezus besneden?
 4. Als een jongen werd besneden werd daarmee beleden dat de zonde diep in het vlees van die jongen zat. De Heere Jezus had geen zonden gedaan en kende ook geen erfschuld. Waarom moest Hij toch besneden worden?
 5. Lees eens Galaten 4: 4 en 5. Waarom gaat het in deze tekst ook om de besnijdenis van de Heere Jezus?
 6. Bij de besnijdenis kreeg de Zoon van God de naam Jezus. Wanneer is tegen Jozef en Maria verteld dat zij Hem zo moeten noemen?

Voor de jongste kinderen

 1. Vroeger werden kinderen niet gedoopt, maar werden de jongetjes b……….. (vul het eens in).
 2. De Heere Jezus werd besneden op de ………. dag na de geboorte.
 3. De besnijdenis deed wel/geen pijn bij de Heere Jezus.
 4. Nu worden kinderen niet meer besneden maar gedoopt. Worden alleen jongetjes of ook meisjes gedoopt?
 5. Welke naam kreeg het Kindje (de Baby) van Maria?

Recente Berichten

Deze week

Februari 2023

woensdag 1 februari

19:30 – 21:00
ds. M. Joosse - Reguliere dienst

zondag 5 februari

10:00 – 11:30
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst
18:30 – 20:00
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst