Zondag 6 november 2022, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Genesis 8: 20, 21

En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar.En de HEERE rook dien liefelijke reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk ik gedaan heb.

Thema: Het brandoffer bij de Ararát

 1. Het brandoffer spreekt van toorn
 2. Het brandoffer spreekt van verzoening
 3. Het brandoffer spreekt van dankbaarheid

Liturgie

 • Psalm 40: 8
 • 10 Geboden
 • Psalm 19: 4
 • Lezen: Genesis 8: 13 – 22
 • Psalm 40: 1, 3
 • Psalm 35: 1, 11
 • Psalm 116: 10, 11 (extra collecte voor het Bouwfonds)

Leestips

 • Psalm 40
 • Jesaja 53
 • Hebreeën 11 (vooral vers 11)
 • HC Zondag 6

Gespreksvragen

 1. Noach en zijn gezin waren al zeven dagen in de ark voor de zondvloed begon. Calvijn zegt bij deze geschiedenis “Noach moest als het ware sterven”. Wat bedoelt hij daarmee?
 2. Waarom moest Noach en zijn gezin behouden worden in het oordeel van de zondvloed?
 3. Noach moest op de stem van de Heere wachten voordat hij de ark mocht verlaten. Wat maakt wachten voor ons zo moeilijk? Wat is nodig om echt op de Heere te kunnen wachten, in welke omstandigheden dan ook?
 4. Waarom was het offer nodig dat Noach en zijn gezin als eerste brachten nadat ze de ark verlaten hadden?
 5. Het brandoffer duidt op de toorn van God over de zonde. Wat beleed Noach met dit offer?
 6. Het offer dat Noach bracht, wijst op de Heere Jezus Christus door Wie alleen redding mogelijk is. Leg dat eens uit.
 7. Wat betekent het als gesproken wordt van de HEERE die de liefelijke reuk van het brandoffer rook?
 8. Het brandoffer spreekt ook van dankbaarheid. Noach werd behouden van de vloed en zag in het offer iets van het werk van Christus. Herkent u dat in uw eigen leven?
 9. Van die dankbaarheid spreekt ook psalm 130: “Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt”. Wat houdt dit vrezen van de Heere in?
 10. Waarom is Christus ook nodig voor de ware dankbaarheid?

Voor de kinderen

 1. Van alle dieren kwamen er twee, een mannetje en een wijfje, naar de ark. Hoeveel van de reine dieren?
 2. Een rein dier werd door Noach geofferd. Welk dier kan dat geweest zijn?
 3. Wat deed Noach dan met dat dier?
 4. De Heere Jezus wordt ook wel het Lam genoemd? Wat betekent dat?

Deze week

December 2022

woensdag 7 december

19:30 – 21:00
ds. E. Bakker - Reguliere dienst

zondag 11 december

10:00 – 11:30
Leesdienst
15:30 – 17:00
ds. M.H. Schot - Reguliere dienst