Zondag 6 november 2022, middagdienst – ds. W. Visscher – Heilige Doop

HC Zondag 17

Vraag 45 Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antwoord Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Liturgie

  • Psalm 81: 12
  • Geloofsbelijdenis
  • Lezen: 1 Korinthe 15: 1 – 20
  • Psalm 105: 5
  • Psalm 134: 3
  • Psalm 21: 1, 4
  • Psalm 22: 16 (extra collecte voor het Bouwfonds)

Deze week

December 2022

woensdag 7 december

19:30 – 21:00
ds. E. Bakker - Reguliere dienst

zondag 11 december

10:00 – 11:30
Leesdienst
15:30 – 17:00
ds. M.H. Schot - Reguliere dienst