Zondag 27 november 2022, morgendienst – Leesdienst – eerste adventszondag

Tekst: Jesaja 64: 1

Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten.

Thema: een gebed om Gods aanwezigheid

 1. Waarom dit gebed?
 2. Hoe bid je dit gebed?
 3. Gods antwoord op dit gebed

Liturgie

 • Psalm 27: 5, 7
 • 10 Geboden: 9
 • Lezen: Jesaja 63: 15 – 64: 12
 • Psalm 20: 1, 3, 5
 • Psalm 81: 11, 12
 • Gebed des Heeren: 7, 9, 10 (aan de uitgang extra collecte voor de Jeugdbond)

Citaat

Wij allen zijn als een onreine (Jesaja 64:6). Het zou een genadige gave Gods zijn, als we in de adventstijd, die woorden met de profeet, hartelijk overnemen. En dat we met de oudtestamentische gemeente uitzien naar de komst van Christus, ook in ons leven en in onze harten. Opdat Christus in onze harten, als van de hemel neergedaald, zal verheerlijkt worden.
Preek van ds. A. Vergunst ‘Het verlangen en het uitzien naar de komst van de Heere’ Jesaja 64

Leestips

 • Jesaja 7: 14 – Immanuël
 • Jesaja 63: 7 – 19 – Een gebed om genade
 • Micha 5 – De Messias zal Zijn volk leiden als een Herder
 • NGB art. 17 en 18 – Weer oprichten van de gevallen mens en de menswording van Jezus Christus

Vragen voor de kinderen

 1. De adventstijd is begonnen. Wat betekent ‘advent’?
 2. Waar zien we naar uit in de adventstijd?
 3. Was de adventstijd alleen in het Oude Testament? Of kunnen we nu ook uitzien naar de komst van de Heere Jezus?
 4. Lees Jesaja 7 vers 14 in bv. de Bijbel met uitleg. Wat betekent de naam IMMANUËL? Schrijf de tekst mooi op en kijk er in de adventsweken elke dage even naar: “Zie, een maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUËL heten.”
  En wat betekent deze naam voor jou?
 5. In de preek hoor je dat de Heere zich verbergt. Hij verbergt Zich als het ware achter een dik gordijn. Denk daar een over na. Wat bidt de profeet in Jesaja 64 vers 1?
 6. Maak in deze adventsweken een tijdlijn van de stamboom van de Heere Jezus. Schrijf bij elke naam wat je over de persoon weet. Bespreek daarna wat jullie opvalt bij deze personen.

Gespreksvragen

 1. In de preek gaat het over een gebed. Lees s.v.p. het voorgaande hoofdstuk, Jesaja 63: 7 – 19. Wat valt u op?
 2. De omstandigheden wijzen op een gesloten hemel. Wat waren de omstandigheden in de tijd van Jesaja en hoe waren deze omstandigheden ontstaan?
 3. In de preek worden we opgeroepen dit gebed in de adventsweken te bidden. Lees en herlees hoe de profeet de troon der genade bestormt, biddend of God toch naar beneden wil komen.
 4. Jesaja doet een beroep op Gods hart in Jesaja 63: 15. Is dat niet brutaal? Wat kunnen wij daarvan leren? Hebt u zo weleens gesproken tegen de Heere?
 5. De structuur van Jesaja 63 en 64 zien we hieronder. Mediteer eens over de Jesaja 64: 8: “Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader, wij zijn leem en Gij zijt onze Potterbakker.”
  Het gebed van Jesaja:
  1. Herinnering aan Gods trouw (63: 7 – 11a)
  2. Klacht om Gods verberging (63: 11b – 19)
  3. Roep om Gods ingrijpen (64: 1 – 5)
  4. Belijdenis van onze rechteloosheid (64: 6 – 7)
  5. Beroep op Vaderschap God (64: 8 – 12)
 6. Denk de komende dagen eens na over de volgende zin uit de preek: “O God, scheur de hemel opnieuw en daal neer in mijn hart. Laat mij Uw aanwezigheid en kracht ervaren.”

Deze week

December 2022

woensdag 7 december

19:30 – 21:00
ds. E. Bakker - Reguliere dienst

zondag 11 december

10:00 – 11:30
Leesdienst
15:30 – 17:00
ds. M.H. Schot - Reguliere dienst