Zondag 26 februari 2023, morgendienst – ds. G. Clements

Tekst: Exodus 4:26b

Toen zeide zij: Bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen.

Thema: De Bloedbruidegom

  1. Opzoekende liefde
  2. Kastijdende liefde
  3. Reddende liefde

Liturgie

  • Psalm 85: 1, 4
  • Psalm 119: 3
  • Lezen: Exodus 4: 18 – 31
  • Psalm 77: 4, 7
  • Psalm 68: 7
  • Psalm 118: 9 (aan de uitgang extra collecte voor de Jeugdbond)

Deze week

April 2023

zondag 2 april

10:00 – 11:30
Leesdienst
19:00 – 20:30
ds. P.J. de Raaf - Reguliere dienst

vrijdag 7 april

19:00 – 20:30
ds. G.J. van Aalst - Goede Vrijdag