Zondag 11 september 2022, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Mattheüs 3: 1, 2

En in die dagen kwam Johannes de Doper; predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Thema: Bekeert u

 1. De prediking over bekering
 2. De noodzaak van bekering
 3. De aandrang bij de oproep tot bekering

Liturgie

 • Psalm 65: 1
 • Psalm 65: 2
 • Lezen: Mattheus 3: 1 – 12
 • Psalm 32: 3, 5, 6
 • Psalm 95: 4, 5
 • Psalm 51: 7 (diaconale collecte voor diaconale doelen in Nederland)

Citaat

God roept u door Zijn Geest net zo dringend op als Israël: ‘Bekeer u tot de HEERE, uw God, want u bent in zonden gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u, en bekeer u tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede.’ Dan zal God antwoorden: ‘Ik zal uw afkering genezen, Ik zal u vrijwilliglijk liefhebben’ (Hosea 14: 2-5).
Uit: Wandelen met God, de dagelijkse praktijk van het geloof. Henry Scudder 1585-1659

Leestips

 • Jesaja 40: 3 – 5 Een stem des roependen in de woestijn
 • Mattheus 4: 17 Preek van de Heere Jezus
 • Johannes 1: 1 – 29 Zie, het Lam Gods
 • Dordtse leerregels 3/4: 8 – 11

Johannes de Doper; God is genadig
Hij sprak van zonde, boete en berouw.
Hij sprak de mensen onomwonden aan.
Hij doopte hen in ’t water van de Jordaan
en wees op Hem die na hem komen zou.

Hoe ernstig, hoe vol geestdrift klonk zijn stem.
Hoe overtuigend sprak hij van het Lam,
dat tot verlossing van de Zijnen kwam.
Vol vuur bereidde Hij de weg voor Hem.
(Christien de Priester)

Gespreksvragen

 1. Vanmorgen gaat de preek over de prediking van Johannes de Doper. Probeer de boodschap eens in eigen woorden samen te vatten.
 2. Welke lessen liggen daarin voor u/jou?
 3. Veel mensen kwamen naar Johannes de Doper toe en hoorden de boodschap: ‘’Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’’

Misschien leven we wel met de gedachte: “Zoveel mensen die zich bekeerden? Dat gebeurde toen, maar nu niet meer!” Geloven wij dat de Heere het kan? Hopen wij en bidden wij er ook om? In hoeverre leeft het verlangen dat de Heere zoveel mensen zal bekeren? Je familie, de gemeente, Nederland… Leven we vanuit die verwachting en dat uitzien?

 1. Lees Jesaja 40: 3 – 5 en Maleachi 3: 1. Hoe zien we deze woorden uitkomen?
 2. Lees het gedicht van Christien de Priester en het citaat van de Puritein Henry Scudder. Wat heeft het u/jou persoonlijk te zeggen?

Voor de kinderen en jongeren

 1. Schrijf op een vel papier wat je weet van Johannes de Doper. Je kunt bijvoorbeeld Bijbelteksten of andere informatie opschrijven.
 2. Wat weet je van de jeugd van Johannes de Doper?
 3. Hoe zag het dagelijkse leven van Johannes eruit?
 4. Wat weet je van de preek van Johannes?
 5. Handletter de tekst: ‘’Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’’
  Kijk er komende week elke dag even naar, om terug te denken aan dit deel van de Bijbel.

Deze week

September 2022

zondag 25 september

10:00 – 11:30
ds. J. Schipper - Reguliere dienst
19:00 – 20:30
ds. G.J. Baan - Reguliere dienst

woensdag 28 september

19:30 – 21:00
ds. G.J. van Aalst - Reguliere dienst