Zondag 1 januari 2023, morgendienst – leesdienst

Ds. J.B. Zippro

Tekst: Psalm 91: 1

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Thema: De enige Schuilplaats voor het nieuwe jaar

 1. Het wonder van deze Schuilplaats
 2. De troost van deze Schuiplaats

Liturgie

 • Psalm 27: 1, 3
 • Psalm 147: 10
 • Lezen: Psalm 91: 1 – 16
 • Psalm 91: 1, 2
 • Psalm 31: 16, 17
 • Psalm 32: 4

Citaat

“Er wordt een grote waarheid gesteld in deze psalm. Dat allen die een leven leiden van gemeenschap met God voortdurend veilig zijn onder Zijn bescherming en daarom te allen tijde een heilige gemoedsrust kunnen behouden. Het is de aard van een ware gelovige dat hij in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten. Hij is bij God thuis, keert tot Hem terug en vindt in Hem rust.”
Matthew Henry’s Bijbelverklaring n.a.v. psalm 91

“Een rijk man dacht de pest te ontvluchten. Hij had alle voorbereidingen getroffen om naar zijn buitenverblijf te gaan. De koets stond klaar om te vertrekken. De man hoorde dat zijn koetsier binnen met een dienstmeisje sprak, net voor het vertrek: “Ik denk dat zijn God buiten de stad woont en niet in Londen.” Die rijke man hoorde dat eenvoudige woord van de koetsier en dat raakte zijn hart. Waarom zou ik vluchten? en hij bleef in de stad. Hij bracht zijn angst en zorgen bij de Heere.”
Charles Haddon Spurgeon

Om na te lezen

 • Psalm 90 (Psalm die terugziet)
 • Kanttekeningen Psalm 91 (Psalm die vooruit kijkt)
 • Psalm 146 (Gods trouw)
 • HC Zondag 10, vraag en antwoord 27 en 28

Om over na te praten

 1. De psalm opent met een geloofsbelijdenis en noemt in de eerste twee verzen verschillende Namen van God. Elke Naam wordt verbonden aan een metafoor. Wat zegt dit? In hoeverre troost dit u/jou?
 2. Deze psalm heeft als opvallende eigenschap dat er wisselende stemmen te horen zijn. Het is alsof een koor van zangers de dichter wil bemoedigen. Ziet u/jij dit? Wat valt u/jou op aan de laatste verzen? (14 – 16)
 3. In de Studiebijbel staat het volgende: “In deze psalm klinkt de oproep om met de psalmist de Heere te belijden en bij de Allerhoogste de woonplaats ten leven te vinden (vs. 1, 2, 9). Dit is veel meer dan in God geloven en Hem bij gelegenheid zoeken. Het gaat hier niet om een incidenteel komen tot Hem in tijden van nood of bij dreigend gevaar. De psalm doelt op een voortdurend leven in vertrouwen op Hem, waarbij men zich met liefde aan Hem heeft toegewijd, Hem belijdt (vs. 9) en zijn naam kent (vs. 14).” Wat zegt dit u/jou?
 4. In de Oekrainse belegerde stad Marioepol stond een theater wat diende als schuilplaats voor de inwoners. De schuilplaats werd gebombardeerd door Russische soldaten en honderden mensen kwamen om. Een aardse schuilplaats. Hoeveel aardse/tijdelijke schuilplaatsen zoeken wij vaak op? Waarom is dat tot oneer van de Heere? Lees psalm 147 eens na.

Voor de kinderen

Recente Berichten

Deze week

Februari 2023

woensdag 1 februari

19:30 – 21:00
ds. M. Joosse - Reguliere dienst

zondag 5 februari

10:00 – 11:30
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst
18:30 – 20:00
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst