Zaterdag 31 december 2022, oudejaarsdienst – Leesdienst

Tekst: Openbaring 1: 7

Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Thema: Zie, Hij komt!

 1. Alle oog zal Hem zien
 2. Alle geslachten zullen rouw bedrijven

Liturgie

 • Psalm 103: 1, 9
 • Psalm 2: 6
 • Lezen: Psalm 39: 1 – 14
 • Lezen: Openbaring 1: 1 – 8
 • Psalm 39: 3, 4, 5
 • Psalm 32: 5
 • Psalm 89: 19, 7

Citaat

De gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.
Guido de Brès, Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37 slotalinea

Leestips

 • Daniël 7: 13 – 28
 • Zacharia 12: 10 – 14
 • Lukas 23: 33 – 49
 • Handelingen 2: 29 – 41

Vragen voor de kinderen

 1. Vandaag is het oudejaarsdag. Voor de meesten van ons is dat een gezellige dag, met oliebollen en ander lekker eten. Misschien mag je vanavond wel opblijven tot twaalf uur, tot het 2023 is! Oudejaarsavond mag aan de andere kant ook ernstig zijn. Kun je uit de preek een paar dingen noemen die ernstig zijn?
 2. Openbaring 1 vers 7 begint met: ‘Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien’! Je kunt de Heere Jezus nu niet zien, maar als Hij terugkomt wel. Hoe stel jij je Zijn wederkomst voor?
 3. We zijn vaak druk met heel veel dingen, elke dag weer. Dat kunnen ook belangrijke dingen zijn. We hebben allemaal een taak in deze wereld, zei de dominee in de preek.
  • Welke plaats heeft de wederkomst van de Heere Jezus in jouw leven?
  • Hoe kun je het een goede plaats geven?

Gespreksvragen

 1. Oudejaarsavond ‘moet een moment van bezinning zijn. Het moest ons samen verbinden aan de troon van Gods genade’. Zo klinken de eerste zinnen van de preek. Waar heeft het moment van bezinning ons gebracht? Kunnen we het oude jaar uit en het nieuw jaar beginnen?
 2. In ons leven hebben we allemaal een taak, een opdracht. Die vraagt tijd en aandacht. Hoe verhoudt zich dat tot de eeuwigheid die wacht? Hoe verwachten we de toekomst van de Heere Jezus Christus?
 3. Wat betekent het gedeelte uit de tekst ‘ook degenen die Hem doorstoken hebben’ (Openbaring 1: 7m)? Gebruik hierbij bijv. de leestip Zacharia 12: 10 – 14.
 4. Het slot van de tekst luidt: ‘alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven’. Wie worden bedoeld met ‘alle geslachten’?
 5. In de preek klonk een ernstige oordeelsboodschap, maar ook een heerlijk getuigenis van Christus’ komst. Wat heeft ons hart geraakt?

Recente Berichten

Deze week

Februari 2023

woensdag 1 februari

19:30 – 21:00
ds. M. Joosse - Reguliere dienst

zondag 5 februari

10:00 – 11:30
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst
18:30 – 20:00
ds. M.T. Al-Chalabi - Reguliere dienst