Liturgie

Zondag 29 mei 2022, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Psalm 67: 2 en 3

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

Thema: De volken zullen God loven

 1. Gods heil (vers 1 tot en met 3).
 2. Gods zorg (vers 4 en 5)
 3. Gods oogst (vers 6 tot en met 8)

Liturgie

 • Psalm 72: 10
 • 10 Geboden des Heeren: 9
 • Lezen: Psalm 67
 • Psalm 67: 1, 2 en 3
 • Psalm 65: 9
 • Psalm 87: 4 en 5 (tweede collecte voor de Emerituskas)

Citaat

“Israël en de volken, hoe ongelooflijk het ook schijnt, zullen onder één Scepter dienen en geleid worden, en dit niet gedwongen maar met verheuging en blijdschap.” J.H. Donner, De Psalmen, Psalm 67

Leestips

 • Psalm 65
 • Psalm 87
 • Johannes 10:14-16

Vragen voor de kinderen

 1. Psalm 67 is een oogstlied. Wat is oogsten? Als er een goede oogst komt, wie heeft er dan voor gezorgd? Het staat in vers 7.
 2. Psalm 67 is ook een zendingslied. Het Woord van God moest niet alleen bij Israël blijven. Naar welke volken moest het nog meer worden gebracht?
 3. Er zijn mensen nodig om overal Gods Woord te brengen. Zou jij later in de zending willen werken?

Gespreksvragen

 1. Denk er eens over na wat het betekent dat de psalmdichter vraagt: Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.
 2. Bedenk eens overeenkomsten tussen de oogst in de natuur en de oogst in het rijk van de genade.
 3. Begrijpt u/jij deze psalm écht met je hart?
 4. Hoort u/jij al bij die mensen van toen én nu, die zo vol overgave de Heere al zingend smeken om Zijn zegen? Voor uzelf/jouzelf én voor de volken?
 5. Misschien is er een bijzondere taak voor uzelf, voor jouzelf in Gods Koninkrijk? Verlangt u/jij ernaar? Hoe luistert u daarin naar de stem van de Heere en wat Hij wil?

Zondag 29 mei 2022, middagdienst – ds. C.G. Vreugdenhil

Tekst: Johannes 15: 26 en 27

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

Thema: De komst van de Pinkstergeest

 1. De beloofde Trooster
 2. De Geest der waarheid
 3. Getuigen van Jezus

Liturgie

 • Psalm 146: 1, 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 25: 7
 • Johannes 15: 14 – 27
 • Gebed des Heeren: 1, 2, 3
 • Psalm 18: Voorzang, 15
 • Psalm 89: 8
 • Psalm 93: 4 (tweede collecte voor de Emerituskas)

Vragen bij de preek

 1. Op welk moment houdt de Heere Jezus de toespraak waarin onze tekst staat?
 2. Begrepen de discipelen wat hen stond te wachten?
 3. Wie is de ‘andere Trooster’?
 4. Wat betekent het woord trooster?
 5. Christus is de biddende en de zegenende Hogepriester. Leg dat eens uit.
 6. We ontvangen de Geest in de weg van het gebed en het gebod. Wat betekent dat?
 7. Welk werk van de Trooster noemt Jezus in hoofdstuk 14:26?
 8. Hoe zit het met de Trooster in de hemel en op de aarde?
 9. Waarom heet de Heilige Geest de ‘Geest der waarheid’?
 10. Wat is het hoofdwerk van de Heilige Geest volgens hoofdstuk 16:14?
 11. Wat is getuigen en wie moeten er getuigen?

Deze week

Mei 2022

zondag 29 mei

10:00 – 11:30
Leesdienst
16:00 – 17:30
ds. C.G. Vreugdenhil - Reguliere dienst