•  

  Voor het condoleren van de familie van

   

  Dhr J.J. van den Heuvel

   

  is er gelegenheid op
  DV zaterdag 23 maart van 19:30-20:30 in onze kerk.

  De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 25 maart om 10:30 in onze kerk.

  Aansluitend zal om 12:00 de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats Rijnhof te Woerden.

  op begraafplaats Rijnhof te Woerden.


   
 •  
  De liturgie ed.  van de diensten op zondag 24 maart staan op de website.

  (nu compleet)

  Klik hier:   Onder Overigen > Liturgie archief staan de liturgieën van eerdere kerkdiensten.


  -

  's Avonds is er na de dienst weer catechisatie voor de 'zondagavond-groep'
   

Studievereniging 'Timotheus'


Welkom op studievereniging 'Timotheus'
Iedereen is van harte welkom op Timotheus. Zo kun je op een andere manier mede-gemeenteleden ontmoeten en samen onderzoeken wat de boodschap van de Bijbel voor ons is.

Wie is studievereniging Timotheus
Elk seizoen staat een Bijbelgedeelte centraal. Meestal is dat afwisselend OT en NT, maar het kan ook een thema zijn. Dit seizoen bestuderen we het Bijbelboek Deuteronomium. Vaak wordt eerst door een van de leden een inleiding gehouden en gaan we daarna in groepjes dieper op de stof in.

Is elke avond hetzelfde?
Nee. Soms nodigen we een spreker uit en soms kiest de inleider voor een andere indeling of werkvorm.

Moet ieder lid een keer een inleiding houden?
Nee, alleen leden die dat zelf graag willen doen.

Moet je per se meediscussiëren in de groepjes?
Nee, meeluisteren mag ook! Met elkaar vormen we de vereniging en de bijdrage van iedereen – op wat voor manier dan ook – is belangrijk.

Planning
De data van de verenigingsavonden, kan je vinden in de algemene kalender op de website en in de speciale kalender met alleen activiteiten van deze vereniging.

Contactgegevens
Voor adressen en telefoonnummers wordt verwezen naar de papieren gemeentegids of de digitale versie op de website achter de login. Door te klikken op de contactpersoon van de vereniging kan een mailtje naar deze persoon gestuurd worden.

Voorzitter:
dhr A.J. Nederveen

Secretaris:

Penningmeester:
mw. J. de Jonge- Groenendijk

Vergaderingen:
Woensdagavond 1x in de 3 weken van 20.00-22.00 uur.


Terug naar overzicht verenigingen.

 

Binnenkort:

za mrt 23 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za mrt 23 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
za mrt 23 @19:30 - 20:30
Condoleren fam vd Heuvel
zo mrt 24 @10:00 - 11:30
Leesdienst
zo mrt 24 @15:00 - 16:00
Zondagsschool
zo mrt 24 @18:30 - 20:00
Leesdienst
ma mrt 25 @10:30 - 11:30
Rouwdienst
ma mrt 25 @19:00 - 21:45
Catechisatie-avond
di mrt 26 @19:45 - 21:30
Belijdeniscatechisatie
do mrt 28 @20:00 - 22:00
Preludium - Repetitie
Er is geen uitzending