Studievereniging 'Timotheus'


Welkom op studievereniging 'Timotheus'
Iedereen is van harte welkom op Timotheus. Zo kun je op een andere manier mede-gemeenteleden ontmoeten en samen onderzoeken wat de boodschap van de Bijbel voor ons is.

Wie is studievereniging Timotheus
Elk seizoen staat een Bijbelgedeelte centraal. Meestal is dat afwisselend OT en NT, maar het kan ook een thema zijn. Dit seizoen bestuderen we het Bijbelboek Zacharia. Vaak wordt eerst door een van de leden een inleiding gehouden en gaan we daarna in groepjes dieper op de stof in. Het komende seizoen  hopen we 2 Korinthe te bestuderen.

Is elke avond hetzelfde?
Nee. Soms nodigen we een spreker uit en soms kiest de inleider voor een andere indeling of werkvorm.

Moet ieder lid een keer een inleiding houden?
Nee, alleen leden die dat zelf graag willen doen.

Moet je per se meediscussiëren in de groepjes?
Nee, meeluisteren mag ook! Met elkaar vormen we de vereniging en de bijdrage van iedereen – op wat voor manier dan ook – is belangrijk.

Planning
De data van de verenigingsavonden, kan je vinden in de algemene kalender op de website en in de speciale kalender met alleen activiteiten van deze vereniging.

Contactgegevens
Voor adressen en telefoonnummers wordt verwezen naar de papieren gemeentegids of de digitale versie op de website achter de login. Door te klikken op de contactpersoon van de vereniging kan een mailtje naar deze persoon gestuurd worden.

Voorzitter:
dhr A.J. Nederveen

Secretaris:

Penningmeester:
mw. J. de Jonge- Groenendijk

Algemeen lid:
mw. J.H. Schimmel

Vergaderingen:
Woensdagavond 1x in de 3 weken van 20.00-22.00 uur.


Terug naar overzicht verenigingen.

 

Binnenkort:

do dec 14 @20:00 - 22:00
Preludium - Repetitie
vr dec 15 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr dec 15 @19:30 - 21:30
Josia -
za dec 16 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
za dec 16 @18:00 - 22:00
Augustinus - Kerstavond
zo dec 17 @10:00 - 11:30
ds. W. A. Zondag - Heilig Avondmaal
zo dec 17 @18:30 - 20:00
ds. W. A. Zondag - Nabetrachting
ma dec 18 @19:00 - 21:45
Catechisatie-avond rond Kerst
ma dec 18 @19:45 - 20:15
Bibliotheek
wo dec 20 @20:00 - 22:00
Timotheüs - 2 Korinthe 5:1-6:10
Er is geen uitzending