•  
 • !
  Laatste Corona-bericht!

  Bericht nr 64, 26 juni:
  Eerdere berichten: Klik hier

   

Catechisatie


Aan jongeren vanaf 12 jaar wordt in het winterseizoen catechisatie gegeven. De catechisatielessen duren 45 minuten en worden gegeven in de verschillende zalen bij de kerk. Aan het begin van het nieuwe seizoen worden de ver­schil­lende groepen ingedeeld en de tijden vastgesteld.

Het spreekt vanzelf dat van ouders wordt verwacht dat zij erop toezien dat hun kinde­ren de catechisatie trouw bezoeken en de opgegeven lessen goed maken en leren.
De collecte tijdens de catechisatielessen komt ten goede aan christelijke jongeren in het buitenland voor jun studie en voor evangelisatie doeleinden.

Dit seizoen wordt er op zondag- en maandagvond catechisatie gegeven. Zie voor de data de speciale kalender.

Zondagavond
Alleen voor catechisanten die om een geldige reden niet op maandag catechisatie kunnen volgen wordt er op zondagavond na de middag- of avonddienst catechisatie gehouden. Invulling is een bijbelstudie is aan de hand van de Psalmen.

Op maandagavond wordt er aan verschillende groepen catechisatie gegeven:

 • De groepen 1 t/m 3 worden om 19:00 verwacht en behandelen De Heidelbergse Catechismus Deel 1 – nieuwe stijl.
 • De groepen 4 t/m 6 worden om 20:00 verwacht. Groep 4 krijgt onderwijs vanuit de Heidelbergse Catechismus – nieuwe stijl. De groepen 5 t/m 6 b volgt de Heidelbergse Catechismus, deel 2 in de oude stijl.
 • Groep 7 wordt om 21:00 verwacht en krijgt les vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de hand van verschillende thema's en krijgt daarvoor tijdens de eerste les materiaal uitgereikt.
 • Groep 8 wordt om 21:00 verwacht en krijgt les vanuit de Dordtse Leerregels.
 • Groep 9 wordt om 21:00 verwacht en doet Bijbelstudie met elkaar.
Alle werkboeken blijven eigendom van de kerk en worden aan het einde van het catechisatieseizoen weer ingenomen.

De belijdeniscatechisatie is op maandagavond vanaf 20:00 uur tot ongeveer 21:30.

Op de maandagen van de herfstvakantie, dankdagweek, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de biddagweek wordt er geen catechisatie gegeven.
De belijdeniscatechisatie alleen op aangeven van de catecheet.


Groepsindeling Klik hier voor de groepsindeling. (Hiervoor moet ingelogd worden!!)

Binnenkort:

vr juli 30 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za juli 31 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za juli 31 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
zo aug 01 @10:00 - 11:30
Leesdienst
zo aug 01 @15:00 - 16:30
ds. W. Visscher
zo aug 01 @19:00 - 20:30
ds. W. Visscher
vr aug 06 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za aug 07 @08:00 - 12:00
Oud metaal
zo aug 08 @10:00 - 11:30
Leesdienst
zo aug 08 @15:00 - 16:30
Leesdienst
Er is geen uitzending