• De liturgie van de diensten van zondag 5 december staan op de website.

  (nu compleet)
  za 08:25

  Klik hier:
  10:00 : Groep B
  15:00 : Groep A
  19:00 : Groep B
  10:00 - Groep A  
  15:00 - Groep B   
  19:00 - uitzending

   Onder Overigen > Liturgie archief staan de liturgieën van eerdere kerkdiensten.

  Om 20:45 is er catechisatie voor de zondagavond-groep.

  Na de avonddienst is er een preekbespreking.

   
 • !
  Nieuw bericht aan de gemeente over het bezoeken van de kerkdiensten en andere activiteiten

  04-12-2021

  Eerdere berichten: Klik hier
   

Geschiedenis

Ontstaan
De Gereformeerde Gemeente van Woerden ontstond in 1932. Er waren in de jaren daaraan voorafgaand verschillende gezinnen in Woerden die onvrede hadden met de toenmalige prediking in de hervormde kerk. Men vond voor die onvrede geen gehoor. Uiteindelijk kwam het tot de stichting van een Gereformeerde Gemeente, eerst nog als afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven, vanaf 1932 als zelfstandige gemeente.

Aantal leden
Bij het ontstaan sloten 77 personen (volwassenen en kinderen) zich bij de gemeente aan. Tot in de zeventiger jaren groeide de gemeente licht. In 1973 was het totale ledental 304. Van 1973 tot begin negentiger jaren groeide de gemeente sterk. Daarna vlakte de groei weer wat af. Op 1 januari 2015 is het ledental 1032. Daarvan zijn er 549 belijdend lid en 483 dooplid.

Predikanten
De gemeente heeft vier predikanten gehad. De eerste predikant was ds. J.M. Kleppe. Hij kwam in 1971. De gemeente was toen bijna veertig jaar vacant. Daarna dienden de predikanten ds. B. van der Heiden, ds. J. Driessen en ds. W. Harinck de gemeente. In augustus2015 is ds W.A. Zondag bevestigd als eigen predikant.

Kerkgebouw
Het eerste kerkgebouw stond aan het Plantsoen in Woerden. In 1970 wordt een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen aan de Oudelandseweg. Nog altijd is deze kerk in gebruik na enkele uitbreidingen in 1986 en 2000. Commissies zorgden en zorgen voor al het begeleidende werk dat bij bouw en onderhoud nodig is.

Zending en evangelisatie
De roeping van de gemeente gaat verder dan het werk onder de eigen gemeente. Het gaat ook om zending (de naaste ver weg) en evangelisatie (de naaste dichtbij). Een ieder moet met de boodschap van de Bijbel worden bereikt. Vanaf eind vijftiger jaren krijgt de zending aandacht, zo wordt er op verschillende manieren geld ingezameld. Later komen er ook bezinningsavonden en worden zendingswerkers uitgezonden. Vanaf 1981 is er ook een evangelisatiecommissie die verschillende activiteiten ontplooit, zoals het verspreiden van folders en het houden van kinderevangelisatie. Vanuit Woerden wordt samen met andere gemeenten meegedaan aan het evangelisatiewerk in Leidsche Rijn.

Verenigingen en andere activiteiten
In 1960 ontstond binnen de gemeente de eerste vereniging. Geleidelijk kwamen er verenigingen bij en intussen is er een verscheidenheid aan verenigingen voor mannen en vrouwen, voor jongeren en kinderen. Men komt bij elkaar doordeweeks rond het Woord van God en er zijn verschillende activiteiten ter ontmoeting.
Naast verenigingen kwamen er, al snel of wat later in de tijd, een zondagsschool, een bibliotheek, het werk onder de gehandicapten, een kerkelijke hulpdienst en netwerkondersteuning.


De naam Bethlehemkerk
De kerk heeft in 1970 de naam Bethlehemkerk gekregen. Bethlehem betekent 'broodhuis'. Bethlehem heeft grote bekendheid gekregen omdat de Heere Jezus er is geboren. De Heere Jezus heeft Zichzelf het Brood des levens genoemd. Het gewone brood is voor de versterking van ons lichaam, maar het Brood dat uit de hemel is neergedaald, verlost van de honger van de ziel. In deze kerk, genaamd naar het broodhuis, wordt het Brood des levens verkondigd als Zaligmaker van zondaren.

Meer geschiedenis
De geschiedenis van de gemeente is uitgebreid beschreven in het boek 'Bethlehem in het Oudelandt', uitgekomen in 2007 bij het 75-jarig bestaan van de gemeente. U kunt dit boek voor 7,50 euro excl. verzendkosten bestellen door een bericht te sturen aan de scriba.

Binnenkort:

zo dec 05 @15:00 - 16:30
Leesdienst - Groep B
zo dec 05 @19:00 - 20:30
ds. W. Silfhout - via uitzending
vr dec 10 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za dec 11 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za dec 11 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
zo dec 12 @10:00 - 11:30
Leesdienst - Groep B
zo dec 12 @15:00 - 16:30
Leesdienst - Groep A
zo dec 12 @19:00 - 20:30
ds. W. Visscher - via uitzending
vr dec 17 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
za dec 18
Kerstactie 2021
Er is geen uitzending