• !
    Nieuw bericht aan de gemeente over het bezoeken van de kerkdiensten en andere activiteiten

    19-01-2022

    Eerdere berichten: Klik hier

Evangelisatie


In Woerden zijn twee commissies, die zich bezig houden met het plaatselijke evangelisatiewerk. Tevens is er een commissie en een werkgroep die zich inzetten voor evangelisatiewerk in Leidsche Rijn.

 

Plaatselijke evangelisatie

Het plaatselijk evangelisatiewerk wordt verricht onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke evangelisatiecommissie, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad staat.

De plaatselijke evangelisatiecommissie is verantwoordelijk voor o.a. kinderevangelisatie, het verspreiden van folders en het ver­zorgen van de schriftelijke Bijbelcursus. Deze Bijbelcursus is bedoeld voor mensen die de Bijbel niet kennen en is gratis aan te vragen via Postbus 260, 3440 AG Woerden.

 

Bijbelstudie

Wilt u meer weten over de Bijbel als Boek, het unieke ervan, de boodschap of wellicht een cursus volgen, ga dan naar: https://bijbelcentrum.nl/.

 

Als u vragen, suggesties of behoefte aan folders heeft, kunt u contact opnemen met de commissie door een bericht te sturen.

De evangelisatiecommissie in Woerden wordt gevormd door:

 

voorzitter:
dhr H. de Jong

secretaris:
penn.meester:
dhr L. Weerheim

aanvullende leden:
mw. C.Y. den Besten-Wolthuizen
mw. H.J. den Hartogh-van Sligtenhorst
dhr. J. Maljaars

Het rekening­num­mer voor het (kinder)evangelisatiewerk in Woerden is NL52 INGB 0002 6877 30 t.n.v. penningmeester Evangelisatiecommissie Woerden.


Evangelisatie Leidsche Rijn

 

Vanuit de classis Utrecht wordt evangelisatiewerk verricht in Leidsche Rijn. De classis heeft daartoe een commissie ingesteld. De commissie wordt gevormd door de gemeenten Bodegraven, Geldermalsen, Houten, Nieuwer ter Aa, Opheusden, Utrecht en Woerden en zijn nauw bij het werk betrokken. De commissie heeft de werkgroep Leidsche Rijn ingesteld die de taak heeft om het praktische werk te coördineren en stimuleren.

Voorzitter:
dhr H. de Jong

Secretaris:
dhr. A. J. van Kranenburg

Veldwerker:
Coördinator:
C.J. van der Maas

Leden van de werkgroep uit onze gemeente zijn: dhr. M. van Tuijl en dhr. M. van der Wilt.
In “De Hoeksteen” aan de Monarchvlinderlaan 200 in Leidsche Rijn worden verschillende activiteiten gehouden, zoals zondagsschool, tienerclub, en inloopmiddagen. Ook is er een Bijbelcursus en wordt er in de vakanties een vakantiebijbelclub georganiseerd en in de zomervakantie zijn dat tentdagen in een grote tent, dan komen alle activiteiten samen in één programma. Zo zijn er extra activiteiten op de zaterdagen voor de kinderen. Er worden open inloopdagen voor de buurtbewoners georganiseerd. Zes keer per jaar wordt er op de zaterdagavond rond een Bijbels thema lezingen gehouden. Zes keer per jaar wordt de “Hoeksteenwijzer” verspreid.
Als u het evangelisatiewerk in de Leidscherijn financieel wilt steunen kan dat op het bankrekening nr. NL87 INGB 0684 7337 73 t.n.v Evangelisatie Leidscherijn Ger.Gem. te Woerden. Voor informatie kunt u een email sturen aan Jos Kardol of C. J. van der Maas.
De Hoeksteen beschikt over een boekje met contactgegevens en informatie over de verschillende werkonderdelen. Daarin staan alle namen en adressen van de vrijwilligers.
Uit de gemeente Woerden werken momenteel 24 (doop-)leden mee aan het werk in Leidsche Rijn. Er wordt nog steeds uitgezien naar meer vrijwilligers.
Voor algemene informatie zie: www.hoeksteen-leidscherijn.nl.

Binnenkort:

vr jan 21 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr jan 21 @19:30 - 21:00
Samuël -
za jan 22 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za jan 22 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
zo jan 23 @10:00 - 11:30
Leesdienst
zo jan 23 @16:00 - 17:30
ds. W. Harinck
zo jan 23 @18:30 - 20:00
Leesdienst
zo jan 23 @20:15 - 21:15
Catechisatie zondagavond-groep
ma jan 24 @19:00 - 21:45
Catechisatie-avond
di jan 25 @19:30 - 21:00
Vrouwenvereniging -
Er is geen uitzending