JBGG actie #Geloofwaardig onderwijs

Misschien heeft u het al gehoord of gelezen. Van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018 hoopt de Jeugdbond weer een actie te houden.
Deze keer is gekozen voor het thema ‘#Geloofwaardig onderwijs’.
Ga eens na bij uzelf. Wat zou u missen als u niet dat christelijke onderwijs zou hebben gehad? Uit de Bijbel kunnen wij leren dat wij zondige mensen zijn, maar dat er ook een Verlosser is gekomen. Miljoenen kinderen/jongeren kennen dat onderwijs niet. Daar willen wij als gemeente actie voor voeren.
Wat is christelijk onderwijs u waard?
De actie wordt gevoerd voor 3 onderwijsdoelen in Pakistan, Nigeria en India.

De -12 verenigingen zullen zich inzetten voor hun leeftijdsgenoten in Pakistan. Zij gaan geld inzamelen voor schoon drinkwater en christelijk onderwijs in de grote stad Lahore.

De +12 verenigingen hebben als doel een project van Effata onder de Nigeriaanse tieners. Zij bieden daar christelijk onderwijs aan, aan dove en horende kinderen. Het onderwijs en de actiedoelen richten zich vooral op de dove tieners om hen goed Bijbels onderwijs te geven en een kans op een toekomst te bieden.

De +16 jongeren gaan actievoeren voor hun verdrukte leeftijdsgenoten in India. Hen willen we steunen door hen studiemateriaal te geven over de Bijbel en de geloofsleer. Verder zijn er verschillende toerustingsdoelen.

Hoewel de verenigingen actief aan de slag gaan met de actie, is deze actie niet alleen van de verenigingen. We willen graag de gemeente bewust maken van de problemen die medechristenen in verschillende landen ervaren. Wij vragen gebed voor deze mensen, jong en oud. Maar we willen ons ook als gemeente met elkaar inzetten om een mooi bedrag voor de actie bij elkaar te krijgen.

Een actie heeft ook als doel om een gemeente met elkaar te verbinden. We hopen dat u zich daar met ons voor wilt inzetten.
Om alle activiteiten te coördineren is er een actiecommissie in de gemeente samengesteld die bestaat uit Martijn Leune, Jan Doeven, Madianne van de Schootbrugge, Marlize Kroon en Peter Poot. Bij hen kunt u terecht voor vragen over de actie. Als actiecommissie willen we diverse activiteiten organiseren binnen de gemeente. Welke dat zijn hoort u later. De actie wordt met elkaar afgesloten op de markt die in mei 2018 weer georganiseerd wordt en waarbij de opbrengst voor de actie bestemd is.

De commissie houdt op de hoogte van de lopende acties via de kerkbode en de website. Daar staat alle informatie bij elkaar. 
Hier kunt u terecht met uw vragen.

Wilt u een gift storten voor de actie, dan kan dit via het speciale rekeningnummer NL52 RABO 0324049056 t.n.v. M.D. van de Schootbrugge.


Uitgebreide informatie over de actie kunt u ook vinden op de website van de Jeugdbond.

Binnenkort:

wo dec 19 @20:00 - 22:00
Timotheüs -
do dec 20 @20:00 - 22:00
Preludium - Repetitie
vr dec 21 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr dec 21 @19:30 -
Kerstzangavond
za dec 22 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za dec 22 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
za dec 22 @19:45 - 22:00
Augustinus - Kerstmaaltijd
zo dec 23 @10:00 - 12:00
ds. W. A. Zondag - Heilig Avondmaal
zo dec 23 @18:30 - 20:00
ds. W. A. Zondag - Nabetrachting Heilig Avondmaal
zo dec 23 @20:15 - 21:15
Catechisatie zondagavond-groep
Er is geen uitzending